przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXXV
Wykonanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

Podstawa prawna: art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:
• wypis aktu notarialnego (warunkowa umowa),
• oświadczenie podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub pierwszeństwa.
*Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Notariusz sporządzający warunkową umowę – akt notarialny (art. 4, ust. 3 zd. 2 ustawy o portach i przystaniach morskich).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 6 miesięcy od dnia otrzymania od notariusza wypisu aktu notarialnego.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/25 13:01:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/25 13:01:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:48:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/24 07:30:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:22:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 11:00:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:05:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:36:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:52:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 12:05:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/15 09:49:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 10:56:18 nowa pozycja