przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXXVII
Nabycie nieruchomości i praw do zasobu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna:art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 1 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o nabycie przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości gruntowej/praw” (WZiON-17).
2. Załączniki:
• odpis z księgi wieczystej stwierdzający rzeczywisty stan prawny,
• opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków),
• uchwała właściwego organu o sprzedaży w przypadku osoby prawnej.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 365 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/25 13:19:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/25 13:19:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:49:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:23:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 11:02:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:06:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:38:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:53:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 12:06:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:46:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 10:58:59 nowa pozycja