przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XXVI
Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej

Podstawa prawna: art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej" (WAiB-27).
 2. Załączniki:
  • upoważnienie zarządcy drogi do występowania w jego imieniu o wszelkie uzgodnienia, opinie, warunki techniczne niezbędne do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
  • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (PDF),
  • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 08:06:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 08:06:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/26 12:18:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 10:54:02 nowa pozycja