przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGK-XLVIII
Zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego

Podstawa prawna: art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. § 4 ust. 1 i ust. 3 oraz § 8 ust. 2 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego" (WGK-32),
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 3. Załączniki:
  • projekt organizacji ruchu - w 2 egzemplarzach,
  • opinia Komendanta Miejskiego Policji - nie dotyczy autostrady i drogi ekspresowej,
  • opinia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego - jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
  • opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,
  • dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem strony kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej - w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłata nie dotyczy: pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. - Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. - (WGK-34).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Gospodarki Komunalnej
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Daria Radzimska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/12 12:38:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/12 12:38:52 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/19 11:13:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/14 08:51:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 13:17:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/05/18 12:47:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/02 11:10:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/11 14:04:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/05/12 13:37:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/03/04 10:32:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/31 08:10:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 07:47:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/13 14:57:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/10 14:20:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/03 13:38:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:07:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/09 10:05:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/07 11:55:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/10/26 09:25:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:35:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/05 14:22:15 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/07 12:39:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/06 11:31:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/03 10:58:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:15:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 11:56:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 11:59:26 nowa pozycja