przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-XIII
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) – art. 9a ust. 5.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z mocy prawa” (WOś-5).
2. Załączniki:
• zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu,
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego,
• dokumenty potwierdzające okres pracy w szkole wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z KPA.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy składać w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62).
2. Akt mianowania może być odebrany przez wnioskodawcę osobiście w Wydziale Oświaty (pok. 355) lub Wydział przesyła dokument pocztą na adres wnioskodawcy.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2019/10/22
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/24 15:04:25
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/24 15:04:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/26 13:23:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/22 10:27:17 nowa pozycja