przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-VIII
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców* lub rejestru PESEL* możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.
2. Dokument, który potwierdza Twój interes prawny do uzyskania danych, np.: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, wyroki sądowe itp.
3. Jeśli nie posiadasz interesu prawnego, to wskaż we wniosku interes faktyczny. W tym przypadku informacje zostaną udostępnione jeśli osoba, o którą pytasz wyrazi zgodę.
4. Potwierdzenie dokonania zapłaty,
5. Dowód osobisty lub paszport,
6. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do uzyskania danych – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za udostepnienie danych jednostkowych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) – 31 zł
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty za udostępnianie danych 52 1020 4795 0000 9602 0277 8512
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Wniosek możesz złożyć również za pośrednictwem poczty oraz w formie dokumentu elektronicznego – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.
Dokumenty prześlij do urzędu korzystając z pisma ogólnego.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – /umszczecin/skrytka
2. Wniosek o dane z rejestru PESEL możesz złożyć w dowolnym organie gminy.
Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
3. Jeśli chcesz otrzymać dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza to uzyskasz je bezpłatnie, po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245341 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl

*Rejestr mieszkańców – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy w Szczecinie.
*Rejestr PESEL – w rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy w Polsce.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 736),
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493),
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm.),
4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572),
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111.).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2022/07/26
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/25 11:02:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/25 11:02:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/21 11:58:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/21 11:55:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/06 12:25:59 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/10/20 12:26:31 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2022/07/26 08:46:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:20:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 09:06:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 09:02:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/12 07:11:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/11 12:19:22 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/11 09:50:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/11 09:44:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/11 08:55:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/11 08:40:58 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/11 07:58:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/18 09:37:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:15:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/03 09:13:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/03 08:28:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:04:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/30 12:04:09 nowa pozycja