przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

.

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-VII
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Szczecin

Podstawa prawna: art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t.j. ze zm.), art. 217 oraz art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j. ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek BMKZ-6 o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Szczecin.
2. Załączniki:
• Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu innych osób lub podmiotów.

II. OPŁATY:

• Za wydanie zaświadczenia – 17 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: zaświadczenie, BMKZ-6, adres zabytku.
• Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
- w tytule przelewu należy wpisać: pełnomocnictwo, BMKZ-3a, adres zabytku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłatę skarbową wnosi się tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j. ze zm.).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o żądanej treści stronie przysługuje zażalenie wniesione do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Postanowienie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenie postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

Odbiór zaświadczenia odbywa się za pośrednictwem poczty, za pomocą doręczenia elektronicznego, bądź osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
wytworzono:
2024/04/17
odpowiedzialny/a:
Michał Dębowski
wprowadził/a:
Sławomir Klimek
dnia:
2024/04/18 14:12:42
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2024/04/18 14:12:42 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2024/04/18 14:06:17 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2024/04/18 14:02:12 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2024/04/18 14:00:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/17 11:47:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/04/17 11:47:19 nowa pozycja