przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-IX
Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2305 z póź. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego” (WZKiOL-4).
2. Załączniki:
• „Oświadczenie” żołnierza samotnego (WZKiOL-10),
• zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu czynnej służby wojskowej,
• kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
3. Do wglądu:
• dowód osobisty.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz od wydanej decyzji zgodnie z art. 127 ust. 1 wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. O uznaniu za żołnierza samotnego może ubiegać się:

  • żołnierz, który jest osobą niebędącą w związku małżeńskim, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny / dom mieszkalny*, w którym jestem zameldowany na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu / domu mieszkalnego*.

2. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

* Niepotrzebne skreślić

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/04/04 13:19:56
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:19:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 09:38:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/23 09:53:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/23 09:39:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 10:39:33 nowa pozycja