przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WS-V
Stypendium sportowe dla zawodników

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego, Uchwała Nr XXII/524/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego, Uchwała Nr XXIII/692/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. ”Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin” – (załącznik nr 1 do Regulaminu) (WS-5).
2. Załączniki:

  • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 Regulaminu),
  • oświadczenie ZUS (załącznik nr 3 do Regulaminu),
  • numer licencji sportowej lub numer ewidencyjny, jeśli uprawniony podmiot jej nie wystawia, (potwierdzony przez klub lub związek sportowy), - nie dotyczy sportu paraolimpijskiego i głuchych,
  • potwierdzenie związku sportowego o przynależności do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
  • program szkolenia zawodnika związany z okresem tego szkolenia potwierdzony przez klub lub związek sportowy,
  • opis osiągnięć sportowych zawodnika (potwierdzonych przez klub lub związek sportowy) wraz z komunikatami końcowymi zawodów lub protokołami z zawodów potwierdzających te osiągnięcia,
  • w przypadku stypendiów zwykłych oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu,
  • w przypadku stypendiów olimpijskich oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu,
  • zobowiązanie klubu sportowego lub związku sportowego do informowania Prezydenta o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium, zawarte odpowiednio w załączniku nr 4 lub 5 do Regulaminu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.
Po akceptacji Komisji Sportu i Prezydenta Miasta. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Sportu
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Kupis
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/02/09 13:29:10
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/02/09 13:29:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/17 09:13:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/10/24 09:57:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/31 15:15:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/06 10:59:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 08:58:44 nowa pozycja