przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LVII
Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

Wypełniony wniosek: „Wniosek o wydanie zgody na nadanie i wybicie numeru identyfikującego podwozie \ nadwozie*, wydanie tabliczki znamionowej zastępczej*" (WSO-28).
1. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC (do wglądu)

2. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• dowód rejestracyjny,

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
• § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz. U. z 2022r., poz. 1847).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/08/28
odpowiedzialny/a:
Maciej Łabuń
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/09/13 08:30:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/09/13 08:30:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 08:00:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/11 14:17:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:36:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:37:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:49:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:49:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:46:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:30:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 10:06:15 nowa pozycja