przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XIII
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o udostępnienie danych możesz złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin w Kancelarii (Sala 62) lub w pokoju 28 – Wydział Spraw Obywatelskich lub w Filii UM w sali 20.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”
2. Dokument, który potwierdza Twój interes prawny do uzyskania danych, np.: wezwanie sądowe, zobowiązanie innego urzędu, itp.
3. Jeśli nie posiadasz interesu prawnego, to wskaż we wniosku interes faktyczny. W tym przypadku dane zostaną udostępnione jeśli osoba, o którą pytasz wyrazi zgodę.
4. Potwierdzenie dokonania zapłaty.
5. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
6. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do uzyskania danych – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym (dotyczy 1 osoby lub jednego dowodu osobistego) – 31,00 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
b) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
c) przelewem na numer rachunku bankowego:
37 1020 4795 0000 9602 0315 6015 – opłata za udostępnienie danych
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 – opłata za pełnomocnictwo

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Dokumenty możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany). Wysyłając dokumenty przez ePUAP skorzystaj z pisma ogólnego. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /umszczecin/skrytka
2. Wniosek o udostępnienie danych możesz złożyć w dowolnym organie gminy.
3. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach, następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604 t.j.)
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., poz. 319 t.j.).
4. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923 t.j.).
5. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2017/03/29
odpowiedzialny/a:
Maciej Łabuń
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/12/28 11:41:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/12/28 11:41:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/29 14:57:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:33:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:10:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/29 13:01:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/29 13:00:23 nowa pozycja