przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XVII
Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego

(złożenie wniosku w formie elektronicznej dla osoby, która ukończyła 12 lat wymaga wizyty w urzędzie)

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek dla siebie lub dla dziecka możesz złożyć przez internet do dowolnego urzędu gminy w Polsce. Potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. W ten sposób potwierdzisz swoją tożsamość, aby nikt inny nie złożył za Ciebie wniosku.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wyślij wniosek przez platformę ePUAP: http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka).
Dowód osobisty odbierzesz w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 27 lub w Filii UM w sali 20.
Jeśli wniosek o wydanie dowodu osobistego składasz dla dziecka, które nie ma numeru PESEL, przez ePUAP wyślij pismo ogólne, dołącz zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego skontaktuj się w tym zakresie z USC.

PRZYGOTUJ

- zdjęcie swoje lub dziecka lub podopiecznego – kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi Cię o uzupełnienie wniosku;
Sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu,
- jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
- jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego. Pamiętaj o złożeniu „Formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych”.

ILE ZAPŁACISZ

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie.

CZAS OCZEKIWANIA

Dla dziecka do 12 roku życia wydanie dowodu następuje w terminie do 30 dnia od daty złożenia wniosku.
Dla dziecka powyżej 12 roku życia oraz osób pełnoletnich termin realizacji wniosku wynosi 30 dni i liczony jest od dania wizyty w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych i podpisów.

WAŻNE INFORMACJE

1. Musisz przyjść do urzędu, jeśli złożyłeś wniosek:
- dla siebie,
- dla dziecka, które ukończyło 12 lat lub podopiecznego, przyjdź razem z nim.

W urzędzie zostaną pobrane odciski palców oraz złożony własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym. Jeśli złożone elektronicznie zdjęcie nie będzie spełniać wymogów będziesz zobowiązany dołączyć zdjęcie w wersji papierowej.
Masz na to 30 dni. Jeśli ten czas upłynie Twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

2. Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy do którego wysłałeś wniosek. Jeśli dziecko skończyło 5 lat musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
Jeśli dziecko miało wcześniej wydany dowód osobisty zabierz go ze sobą w celu unieważnienia, chyba, że została zgłoszona jego utrata.
3. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671, z 2023 r. poz. 1234, 1941 ze zm.).

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2020/01/15
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/03/07 09:41:15
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/03/07 09:41:15 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/29 10:51:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/29 10:40:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 13:52:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 13:35:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/27 08:43:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/27 07:50:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/23 09:23:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 13:58:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 13:37:57 nowa pozycja