przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXXI
Wgląd w akta

Podstawa prawna: art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (WZiON-29).
Do wglądu:
• dowód osobisty osoby ubiegającej się,
• pełnomocnictwo w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika wnioskodawcy.

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/03/14 14:49:17
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/03/14 14:49:17 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/25 12:34:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:47:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/19 12:05:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/24 09:10:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:18:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:37:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/30 08:04:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/26 14:17:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:05:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:32:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 10:56:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 12:02:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 10:38:13 nowa pozycja