przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXV
Weryfikacja licencji w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym oraz 7-9

(dotyczy licencji wydanych przed 17 września 2023 r.)


WAŻNA INFORMACJA


Licencje udzielone przed dniem 17.09.2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane, pod warunkiem dostarczenia w terminie do dnia 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust.1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
• za pośrednictwem platformy EPUAP. 
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.

Dokumenty odbierzesz: 
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika, 
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek o weryfikację kierowców” (BOI-77A).
2. Do wniosku dołącz:
a) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego:
• zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
• obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
b) kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
c) kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
d) kopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, tłumaczenie na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

ILE ZAPŁACISZ:

Nie pobiera się opłat.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2023/09/20
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/09/21 10:05:53
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/09/21 10:05:53 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/09/20 14:40:21 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/09/20 14:33:43 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2023/09/20 14:28:48 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/09/20 14:17:40 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/09/20 12:48:09 nowa pozycja