przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-VIII
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie

Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” (WZiON–8).
2. Załączniki:
• dokumenty na poparcie wniosku (np. oszacowanie dokonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub inne).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa aktualizacji opłaty upoważnia wieczystego użytkownika do złożenia wniosku o obniżenie opłaty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem właściwego organu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy.
W przypadku, gdy organ nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem właściwego organu.
Od orzeczenia Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 10:19:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 10:19:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:38:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:46:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:18:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:45:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:02:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 11:05:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:41:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:29:43 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:15:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 13:25:41 nowa pozycja