przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXVII
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony "Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego" (WSO-35)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wykonanym po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego*
• ORYGINAŁY kolejnych dowodów własności pojazdu jeśli jesteś właścicielem pojazdu a nie jesteś wpisany w dowód rejestracyjny
• pokwitowanie policyjne
*w zależności od przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
2. Jeśli mieszkasz poza Szczecinem wniosek wraz załącznikami możesz przesłać za pośrednictwem poczty a zatrzymany fizycznie dowód rejestracyjny wraz z oryginałami kolejnych dowodów własności zostaną odesłane na podany przez Ciebie adres. Polisę OC możesz przesłać do nas w formie kopii. Jeśli przyślesz do nas kopie dowodu własności wtedy dowód rejestracyjny wyślemy do wskazanego przez Ciebie Wydziału Komunikacji znajdującego się na terenie Polski. Za ustalenie tożsamości odbiorcy przesyłki odpowiada poczta.
3. Jeśli nie okażesz polisy OC (jeśli załatwiasz sprawę osobiście lub przez pełnomocnika) lub nie prześlesz kopii Policy OC za pośrednictwem poczty zwrócimy Ci zatrzymany dowód rejestracyjny ale powiadomimy Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny, że nie okazałeś ważnej Policy OC.
4. Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez wprowadzenie informacji o jego zatrzymaniu do centralnej ewidencji pojazdów (tzw. wirtualne zatrzymanie), to organ , który wystawił dowód rejestracyjny zwraca zatrzymany dowód rejestracyjny poprzez wprowadzenie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o jego zwrocie jeśli ustała przyczyna zatrzymania tego dowodu rejestracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 132 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/09/17
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 10:26:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 10:26:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 09:47:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 10:18:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 13:18:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:11:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:03:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 11:59:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 11:56:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:43:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/17 14:57:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/17 14:52:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:05:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 08:32:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/17 08:10:39 nowa pozycja