przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Architektury i Budownictwa
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
    wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XVIII
Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

Podstawa prawna: art. 127 w związku z art. 129 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Odwołanie od decyzji" (WAiB-19) lub "Zażalenie na postanowienie" (WAiB-20).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie do właściwego organu odwołania lub zażalenia w terminie 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wojewoda Zachodniopomorski lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa (WAiB) - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji lub postanowieniu.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Na decyzję lub postanowienie wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie służy stronie prawo wniesienia skargi (2 egzemplarze) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 07:46:48
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 07:46:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:16:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 12:38:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 09:22:47 nowa pozycja