przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-III
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2305 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny" (WZKiOL-2a).

2.Załączniki:
     a. zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia: 
        ■ oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
        ■ oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;
     b. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji: 
        ■ ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji lub zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności,
        ■ oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
        ■ oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
     c. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;
     d. inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia. (np. zaświadczenie z WKU lub od dowódcy jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej).

3.Do wglądu:
◦dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w Szczecinie miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 3 miesiące.
2.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.
3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/04/04 13:05:31
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:05:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/14 10:44:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/06 09:24:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 09:24:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/20 14:44:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 09:25:41 nowa pozycja