przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-V
Przyznanie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2029 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony przez osobę fizyczną lub osobę prawną wniosek:
• „Wniosek o udzielenie dotacji na rok ...”,
• „Wniosek o udzielenie dotacji na rok ... (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nieprowadzących wczesnego wspomagania rozwoju)”.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prezydent Miasta Szczecin do końca roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, na podstawie złożonych wniosków, ustala listę dotowanych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów /wychowanków.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na Sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.

2.Warunkiem otrzymania przedmiotowej dotacji jest:
• złożenie wniosku przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
• przekazanie danych do systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku bazowego.

3. Ustalenie i rozlicznie dotacji odbywa się na podstawie:
• „Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów”,
• „Wykazu dzieci pełnosprawnych z innych gmin”,
• „Miesięcznej informacji o aktualnej liczbie usług przeprowadzonych przez poradnię (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nieprowadzących wczesnego wspomagania rozwoju)”,
• „Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w ….. roku”,
• „Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej w ….. roku na przeprowadzone usługi (przeznaczony dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych nieprowadzących wczesnego wspomagania rozwoju)”,
• „Rocznego rozliczenia dotacji otrzymanej z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w .... roku”,


 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli w Gminie Miasto Szczecin regulują:

Uchwała Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca  2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

Uchwała Nr XXIII/691/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc. Wprowadzono obowiązek generowania składania załączników do Trybu ww. uchwał w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto Szczecin (aplikacja ODPN) oraz wygenerowanym i podpisanym przez organ prowadzący wydrukiem z powyższego systemu.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/17 08:57:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:57:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/17 08:45:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/06 12:20:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/02 08:50:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/08/30 08:06:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/10/03 09:35:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 11:44:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 10:00:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/10/02 09:54:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/14 12:03:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/29 13:12:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 09:43:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/24 08:15:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 09:48:59 nowa pozycja