przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-V
Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1."Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" (WZKiOL-2b).

2.Załączniki (w zależności od sytuacji):
     ◦pismo z WCR o zmianie terminu powołania
lub:
     ◦"Oświadczenie" (WZKiOL-3),
     ◦zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
     ◦zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
     ◦zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).

3.Do wglądu:
     ◦dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI :

1.Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
     ◦żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,
     ◦osoba, która otrzymała kartę powołania do wojska (tzw. Bilet),
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  Kancelarii.
3.Przy składaniu wniosku, należy posiadać oryginały załączników.
4.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/04/04 13:25:54
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:25:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/06 09:28:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 09:27:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/20 14:46:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/20 11:01:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 09:45:04 nowa pozycja