przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LVIII
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)

2. Zabierz ze sobą:
• dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,

Dodatkowo:
• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś umowę spółki cywilnej oraz jeśli masz możliwość wydrukowania - wypis z KRS, zaświadczenie z CEiDG przyśpieszy to załatwienie sprawy,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
• polisa OC,

3. Jeśli chcesz wywieźć pojazd za granicę:
• dowód własności pojazdu np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp.,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym),
• dowód rejestracyjny,
• tablice rejestracyjne,

4. Jeśli odbierasz pojazd z miejsca zakupu (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
• dowód własności pojazdu np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp.,

5. Jeśli pojazd nie posiada aktualnego badania technicznego:
• jeżeli pojazd nie był rejestrowany w Polsce lub kupiłeś pojazd bez ważnych badań technicznych należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą (patrz karta informacyjna nr WSO-LXI lub WSO-LXII),
• pojazdu już zarejestrowanego – musisz oddać do depozytu dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

2. Opłata administracyjna:

 

Opłata w przypadku wywozu za granicę

Opłata w pozostałych przypadkach

tabl. rej. na samochód

80,00 zł (2 tablice)

30,00 zł (2 tablice)

tabl. rej. na przyczepę

40,00 zł (1 tablica)

15,00 zł (1 tablica)

tabl. rej. na motocykl

40,00 zł (1 tablica)

12,00 zł (1 tablica)

tabl. rej. na motorower

30,00 zł (1 tablica)

12,00 zł (1 tablica)

pozwolenie czasowe

18,50 zł

13,50 zł

nalepki na tablice tymczasowe

12,50 zł

12,50 zł

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA 

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Tablice tymczasowe otrzymasz na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu ważności o kolejne 14 dni.
2. Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z pozwoleniem czasowym musisz zwrócić je niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (nie dotyczy to tablic wydanych na wywóz pojazdu za granicę).
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym musisz dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszystkie dokumenty które załączysz do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, musisz załączyć w ORYGINALE
5. Jeśli jesteś kolejnym nabywcą pojazdu na terenie Polski sam nie sprowadziłeś pojazdu z zagranicy, do wniosku musisz załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu począwszy od dowodu własności podmiotu, który sprowadził ten pojazd z zagranicy, za wyjątkiem przypadku, kiedy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami. Taki przedsiębiorca zamiast oryginału swojego dokumentu nabycia pojazdu może przekazać kolejnemu nabywcy uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu, gdzie informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie a jeśli sam sprowadził ten pojazd z zagranicy wówczas swój dokument nabycia pojazdu za granicą może zastąpić oświadczeniem, że sprowadził on pojazd bezpośrednio z zagranicy.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/08/28
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 09:20:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 09:20:37 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 08:22:39 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/30 09:13:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 08:41:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 08:13:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/05/23 09:15:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 09:47:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:42:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:34:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 11:06:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:50:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/30 10:31:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:48:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 08:59:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 08:46:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/19 14:01:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 10:49:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 10:46:56 nowa pozycja