przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WS-IX
Aneksowanie zawartej umowy

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688, 1570, 2020.). § 6 Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o aneks w sprawie zmian w umowie rocznej/wieloletniej” (WS-13)
2. „Wniosek o aneks w sprawie przyznania kwoty dotacji na kolejny rok budżetowy w umowie wieloletniej” (WS-14)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Sportu
wytworzono:
2020/08/31
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Kupis
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/09/01 13:24:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/09/01 13:24:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/08/31 13:56:46 nowa pozycja