przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXIV
Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT, CIT oraz L

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony "Wniosek o wpis nowych danych do dowodu rejestracyjnego*/zgłoszenie zmiany*/wykreślenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (WSO-67)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację L (pojazd przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego) dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który jest przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego
• dowód rejestracyjny

4. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację HAK dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, w którym zamontowano hak holowniczy
• dowód rejestracyjny

5. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację TAXI dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe, dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
• dowód rejestracyjny

6. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego montaż instalacji gazowej dołącz oryginału poniższych dokumentów
• wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
• faktura albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

UWAGA: Jeśli pojazd jest nowy i fabrycznie przystosowany do zasilania gazem należy przedłożyć świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności, w których znajduje się odpowiednia informacja.

7. Jeśli chcesz wpisać do dowodu rejestracyjnego adnotację VAT, CIT, PIT dołącz oryginały poniższych dokumentów
• badanie techniczne dodatkowe (badanie wykonuje okręgowa stacja kontroli pojazdów)
• dowód rejestracyjny

8. Jeśli chcesz wykreślić z dowodu rejestracyjnego adnotację HAK, TAXI oraz instalację gazową dołącz oryginały poniższych dokumentów

• badanie techniczne dodatkowe
• dowód rejestracyjny

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
o za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 78 ust. 2 pkt 2, art. 81 ust. 11 pkt 3, 4 i 7 oraz art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/10/26 10:15:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/10/26 10:15:35 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 12:05:32 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 11:32:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/03 09:44:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 11:16:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:49:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 11:33:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:25:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:30:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/26 13:42:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 09:22:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:40:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 08:45:09 nowa pozycja