przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXIV
Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś umowę spółki cywilnej oraz jeśli masz możliwość wydrukowania- wypis z KRS, zaświadczenie z CEiDG - przyśpieszy to załatwienie sprawy,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu.

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• oświadczenie, że jesteś właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu ( jeśli działasz jako pełnomocnik oświadczenie składa takie właściciel pojazdu),
• dopuszczenie jednostkowe pojazdu.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
(nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
- za wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu (nr VIN) - 10,00 zł.

2. Opłata za rejestrację:
Samochód - 160,00 zł,
Motocykl – 120,00 zł,
Przyczepa - 120,00 zł,
Motorower - 110,00 zł,
Tablice indywidualne - 1000,00 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu rejestracji otrzymasz tablice tymczasowe w celu przejazdu na badanie techniczne oraz nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu. Dopiero po nadaniu numeru VIN otrzymasz tablice rejestracyjne, nalepkę na szybę oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłoś się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. „SAM” - TO POJAZD ZBUDOWANY WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZY WYKORZYSTANIU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY KONSTRUKCJI WŁASNEJ, KTÓREJ MARKĘ OKREŚLA SIĘ JAKO ”SAM” BEZ OKREŚLENIA TYPU MODELU.
2. Wszelkie dokumenty, które załączasz do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, musisz załączyć w ORYGINALE.
3. Możemy wydać tablice rejestracyjne zmniejszone jeśli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych (tablic takich nie wydajemy dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów „samochodowy inny”).

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 72 ust. 3 oraz art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/10/07
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 11:29:16
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 11:29:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/30 11:37:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/30 09:05:19 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 10:52:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 10:40:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 10:13:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 10:00:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 17:32:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/15 09:52:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 11:44:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 10:54:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:18:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/30 10:29:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 09:04:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:10:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/19 14:02:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/07 10:16:12 nowa pozycja