przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-VI
Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej” (BDO-24).
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie wyciągu – 17 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zaświadczenie (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/20
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/10/14 07:56:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/10/14 07:56:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/06/05 10:38:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:47:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:19:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:08:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/24 13:54:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 13:43:12 nowa pozycja