przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XIX
Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

GDZIE ZAŁATWISZ

Podejrzewasz, że ktoś nieuprawniony wykorzystał Twoje dane osobowe możesz zgłosić ten fakt osobiście w dowolnym organie gminy. Jeśli wybrałeś Szczecin to zgłoszenia możesz dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 lub w pokoju 27 oraz w Filii UM w sali 20.

Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych możesz dokonać również:
- w formie dokumentu elektronicznego przesłanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty. Formularz możesz przesłać na: http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka),
- za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministerstwo (do tego potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, skontaktuj się z dostawcą. Zgłoszenie kradzieży tożsamości w urzędzie gminy nie spowoduje unieważnienia tego podpisu.

PRZYGOTUJ

1. Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
2. Jeśli zgłaszasz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub podopiecznego – dowód osobisty dziecka lub podopiecznego lub inny dokument tożsamości, na przykład paszport – jeśli go ma,
3. Swój dokument tożsamości,
4. Jeśli działasz jako opiekun lub kurator – dokument, który to potwierdza, jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).

ILE ZAPŁACISZ

W sprawie zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych nie są pobierane opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni Twój dowód osobisty lub dowód Twojego podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem.

WAŻNE INFORMACJE

1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje,
2. Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych powoduje unieważnienie dowodu osobistego. Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać. Unieważnienie dowodu osobistego osoby pełnoletniej skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL tej osoby w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL,
3. Razem ze zgłoszeniem możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego dla siebie, dziecka lub podopiecznego (sprawdź warunki niezbędne do złożenia wniosku w procedurze WSO-XVI Wydawanie Dowodów Osobistych). Jeśli zgłoszenia dokonujesz dla osoby, której jesteś pełnomocnikiem – osoba ta musi sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671, z 2023 r. poz. 1234, 1941 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023r. poz. 2798).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2021/11/05
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/03/07 10:06:20
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/03/07 10:06:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/01/08 10:00:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/05 09:23:27 nowa pozycja