przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XVI
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 213 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21, osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczna- za pośrednictwem EPUAP.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego” (USC–13).
(dostępny przed salą obsługi);
2. Zabierz ze sobą:
• Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,
• za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
• za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.
Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki jeżeli dokument znajduje się w systemie (tzn. był sporządzony lub wydawany po 2015 roku).
Pozostałe dokumenty 7-10 dni roboczych.

WAŻNE INFORMACJE

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
1. osoba, której akt dotyczy,
2. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
3. sąd, prokurator, organy administracji publicznej, organizacje społeczne,
4. osoby, które wykażą interes prawny.

W przypadku wydania decyzji odmownej odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 14:01:31
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 14:01:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 11:35:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 11:29:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/12 08:42:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:48:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:53:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:12:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:54:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:07:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:09:48 nowa pozycja