przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-VII
Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 216 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (przodków) (USC-4).
2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, jeżeli stanowi on podstawę sprostowania.
3. Zabierz ze sobą:
Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa - 39,00 zł. Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie. Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

WAŻNE INFORMACJE

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 13:54:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 13:54:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 09:09:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:42:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:40:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/31 10:15:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:03:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:47:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 08:59:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:00:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 09:17:37 nowa pozycja