przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WS-II
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570, 2020).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-1) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
  2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-4) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku
  3. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-11) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
  4. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WS-12) z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego.
  5. Załączniki:
    • dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
     

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-1) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-4) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
3. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WS-11) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
4. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WS-12) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Sportu
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Kupis
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2020/08/07 12:40:23
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2020/08/07 12:40:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/28 07:07:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 08:39:27 nowa pozycja