przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Architektury i Budownictwa
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WAiB-XXV
Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293; ze zm.). Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie opinii dotyczącej estetyki i ładu przestrzennego" (WAiB-26).
 2. Załączniki:
  • 1 egz. - mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, z zaznaczeniem obiektu lub obszaru objętego wnioskiem wraz z podstawowym wymiarowaniem [m] dotyczącym obiektu oraz jego odleglości od obiektów istniejących w najbiższym otoczeniu,
  • 1 egz. - projekt pokazujący w formie graficznej i opisowej elementy objęte wnioskiem,
  • inne załączniki związane z wnioskiem.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Architektury i Budownictwa
wytworzono:
2016/04/07
odpowiedzialny/a:
Wiesława Rabińska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/09/01 08:13:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/09/01 08:13:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/18 11:18:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/02 14:50:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/28 11:29:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/27 08:27:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/25 09:36:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 18:59:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/16 13:38:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/07 10:44:38 nowa pozycja