przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WO-I
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1-6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, ze zm.). Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7".
 2. Załączniki:
  • legitymacja ubezpieczeniowa (do wglądu) oraz kserokopie stron legitymacji, na których dokonane są wpisy o wysokości osiągniętych wynagrodzeń w latach objętych wnioskiem - jeżeli w legitymacji są te wpisy,
  • kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu już złożonego w ZUS lub wyszczególnienie lat, których dotyczyło zaświadczenie bez podawania wysokości wynagrodzeń - jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w jego posiadaniu,
  • kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej).
  • kserokopia umowy-zlecenia, w przypadku osób ubiegających się o Rp-7 - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres objęty umową.
 3. Do wglądu:
  • książeczka wojskowa.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Organizacyjny (WO).
Wydział Księgowości (WKs).
Wydziały (Biura) Urzędu Miasta - (zleceniodawcy) w zakresie pozycji 1 i 2 Rp-7

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

udostępnił:
Wydział Organizacyjny
wytworzono:
2016/03/30
odpowiedzialny/a:
Grzegorz Łubian
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/04/01 10:33:24
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/04/01 10:33:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/05 14:20:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 10:02:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/09 11:14:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/14 11:26:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 13:27:14 nowa pozycja