przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Rewitalizacji
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 43 51 183, fax +48 91 42 45 035 
    br@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BR-I
Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie Nr 276/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka;
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka;
d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;

2) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
3) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Rewitalizacji
wytworzono:
2019/03/25
odpowiedzialny/a:
Olga Wasieńko-Stefanowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/07/14 08:04:50
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/07/14 08:04:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/13 08:20:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/09 11:09:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/08/19 11:45:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 12:04:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/02 14:49:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/27 08:26:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/25 09:35:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/25 07:43:18 nowa pozycja