przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XX
Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek możesz złożyć w Kancelarii w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin albo w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.
 

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek (odrębny dla każdej osoby) o uchylenie czynności meldunkowej” (WSO-3),
2. Jeśli jesteś właścicielem lokalu lub innym podmiotem dysponującym tytułem prawnym
do lokalu do wniosku dołącz tytuł prawny do lokalu *.
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi dołączyć do wniosku pisemne upoważnienie do reprezentowania Ciebie w sprawie uchylenia zameldowania oraz przedłożyć do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
b) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
c) przelewem na numer rachunku bankowego - 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW
Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Uwaga: W przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Wniosek składasz w przypadku, gdy:
- jesteś właścicielem lokalu lub innym podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i chcesz anulować zameldowanie innej osoby, która nie zamieszkała w lokalu, ale pomimo tego została w lokalu zameldowana,
- jesteś zameldowany, ale nie zamieszkałeś w lokalu.
2. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego za naszym pośrednictwem.
3. Wniosek możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).

*Tytułem prawnym do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (zamiast wypisu z księgi wieczystej możesz wpisać na wniosku numer księgi wieczystej – wówczas urząd potwierdzi właściciela lokalu we własnym zakresie).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2017/12/29
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/25 11:14:26
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/25 11:14:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/02 12:42:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/13 11:48:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:54:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/29 07:33:17 nowa pozycja