przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XVIII
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

GDZIE ZAŁATWISZ

Utraciłeś lub uszkodziłeś swój dowód osobisty zgłoś niezwłocznie ten fakt osobiście w dowolnym organie gminy na terenie kraju. Jeśli wybrałeś Szczecin to zgłoszenia możesz dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 lub w pokoju 27 oraz w Filii UM w sali 20.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego możesz dokonać również:
- w formie dokumentu elektronicznego przesłanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty. Formularz możesz przesłać na: http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka),
- za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministerstwo (do tego potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Jeśli przebywasz poza granicami Polski zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dowolnemu konsulowi. Zgłoszenia możesz dokonać osobiście, pocztą lub telefaksem.

Jeśli utraciłeś dowód osobisty w wyniku przestępstwa możesz zgłosić utratę dowodu Policji. Wówczas nie zgłaszaj już utraty dokumentu do urzędu.

Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, skontaktuj się z dostawcą. Zgłoszenie kradzieży tożsamości w urzędzie gminy nie spowoduje unieważnienia tego podpisu.

PRZYGOTUJ

1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
2. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport – jeśli go ma,
3. Swój dokument tożsamości,
4. Jeśli działasz jako opiekun lub kurator – dokument, który to potwierdza, jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne),
5. Jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony – przygotuj uszkodzony dowód osobisty.

ILE ZAPŁACISZ

W sprawie utraty i uszkodzenia dowodu nie są pobierane opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni Twój dowód osobisty lub dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem.

WAŻNE INFORMACJE

1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje.
2. W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego automatycznie zostanie zastrzeżony numer PESEL. Patrz procedura WSO-CXV: Zastrzeżenie / cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=7DEBED43533149F7843E48FCBBC3C28C .
3. Jeśli zgłoszenia dokonasz osobiście w organie gminy lub konsulowi, otrzymasz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Jeśli zgłoszenia dokonujesz elektronicznie lub jeśli przesyłasz je pocztą lub telefaksem konsulowi i chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Zaświadczenie może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.
4. Razem ze zgłoszeniem utraty możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.
5. Jeśli myślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić — https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku. Pamiętaj! Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni od zawieszenia – twój dowód zostanie unieważniony na zawsze. W takiej sytuacji złóż wniosek o nowy dowód.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671, z 2023r. 1234, 1941 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023r. poz. 2798).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2020/01/15
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/03/07 09:53:20
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/03/07 09:53:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/03/07 09:50:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/01/05 15:01:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/01/05 14:56:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/05 09:55:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 14:09:17 nowa pozycja