przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CXV
Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek w formie elektronicznej możesz złożyć przez Internet:
Link: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Wniosek w formie papierowej możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy
ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony i podpisany „Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy”.
2. Dokumenty:
a) obywatel polski – dowód osobisty lub paszport,
b) cudzoziemiec – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
c) obywatel Ukrainy o statusie UKR – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo albo inny dokument, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, wpisany do rejestru PESEL.
3. W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą sprawę możesz załatwić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi przedłożyć pisemne pełnomocnictwo szczególne do czynności zastrzeżenia numeru PESEL oraz okazać swój dowód osobisty lub paszport.

ILE ZAPŁACISZ

1. Złożenie wniosku o zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL – bez opłaty.
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).
3. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające dokonanie czynności związanych z zastrzeżeniem/cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego:
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429;
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW.

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki – otrzymujesz bezpłatne potwierdzenie zastrzeżenia/cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

WAŻNE INFORMACJE

1. Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.
2. Pełnomocnik nie może złożyć wniosku o cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
3. W przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się z urzędu.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 914245986 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r.
w określenia wzorów i sposobu wypełnienia wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz.U. z 2023 r. poz.2485).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2023/11/22
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/22 10:04:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/22 10:04:12 nowa pozycja