przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-XIV
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin – „Program Partnerstwa dla Kultury”

Podstawa prawna: Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz. 1662).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie o dofinansowanie realizacji zadania publicznego: https://forms.office.com/e/hrByPLwRVf.
2. „Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin - „Program Partnerstwa dla Kultury”” (WK-14).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. O dofinansowanie realizacji zadania publicznego mogą ubiegać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty gospodarcze działające w sferze kultury.
2. Dofinansowanie przyznawane jest przez Wydział Kultury w oparciu o środki przeznaczone w danym roku budżetowym na realizację zadania pn. Mecenat kulturalny Miasta Szczecin w ramach „Programu Partnerstwa dla Kultury”.
3. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
4. Termin składania zgłoszeń zgodnie z ogłoszeniem o naborze.
5. Rozliczenie realizacji zadania publicznego następować będzie na podstawie zaakceptowanego przez Wydział Kultury raportu, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Kultury
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Dorota Serwa Dyrektor Wydziału
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/09 09:54:59
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/09 09:54:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/05/09 09:54:32 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/29 13:38:08 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/29 13:35:05 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/29 13:27:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:03:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 09:19:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:38:37 nowa pozycja