Kolejka mieszkaniowa

 

    

Przykład:
   Na dokumencie znajdujemy numer sprawy: WMiLU-VI/EC/71404/65432/03 lub LM 24/65432/03
Część numeru zaznaczoną kolorem czerwonym, czyli 65432, wpisujemy do poniższego pola edycyjnego. Część zaznaczona na niebiesko czyli 2003 oznacza rok, który wybieramy z listy.


  Podaj numer sprawy:

     /