Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
ikonka e-mailikonka e-mail  

Gospodarka odpadamiUwaga właściciele i zarządcy nieruchomości Gminy Miasto Szczecin! *

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., każdy właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty. Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nową deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2014 r. Dopiero po złożeniu nowej deklaracji właściciel nieruchomości będzie mógł regulować opłatę w wysokości wynikającej z niższych stawek.

Deklaracja opłat za odpady w 2014r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numer infolinii:

91 435 11 98 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl


Deklaracja opłat za odpady w 2013 r.:

* zgodnie z ustawą przez właścicieli nieruchomości - należy także rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Właściciele nieruchomości lokalowych w zabudowie wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie składają deklaracji. W ich imieniu uczynią to osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

 Serwis ecozmiany.szczecin.pl

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
  statystyka  STATYSTYKAcofnij  COFNIJdrukuj  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
ikona ZPORR