przejdź do treści

Gospodarka odpadami

Odpady - nowe deklaracje w 2017 r. Kto powinien złożyć?

Część właścicieli, wyliczających opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna była złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów w styczniu 2017 r. Ci, którzy dotychczas jej nie złożyli, powinni uczynić to jak najszybciej!

Kto powinien złożyć nową deklarację? ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2017. Obowiązek dotyczy nieruchomości wielorodzinnych (w ich przypadku deklaracje składają zarządy), nieruchomości wielolokalowych bez zarządu oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3

Kto nie musi składać deklaracji? Ponad 18 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, która ma opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji!


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numer:

91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadkach, o których mowa w Ordynacji podatkowej, właściciele nieruchomości zostaną obciążeni kosztami postępowania.


* zgodnie z ustawą przez właścicieli nieruchomości - należy także rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Właściciele nieruchomości lokalowych w zabudowie wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie składają deklaracji. W ich imieniu uczynią to zarządy lub osoby, którym powierzono zarząd nieruchomością wspólną.

 Link do zewnętrzenego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

udostępnił: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku Urząd Miasta Szczecin, wytworzono: 2013/05/15, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/02/20 10:05:17
Lista poprzednich wersji:
 • Tomasz Czerniawski / 2017/02/20 10:05:17 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2017/02/16 13:31:15 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/09/12 14:49:53 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/05/13 07:59:49 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/05/06 12:58:05 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 08:34:20 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 08:33:11 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/23 10:59:18 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:58:48 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:07:09 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/03/30 14:10:16 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/20 07:56:52 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/19 10:32:24 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/19 10:30:56 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 14:02:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 14:01:57 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 11:43:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:21:32 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/18 08:31:21 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/18 08:30:53 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/18 08:28:14 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 14:47:43 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 14:39:27 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 11:56:05 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/09/13 09:13:02 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/14 10:56:39 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/14 10:54:49 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/14 10:52:42 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/06/03 13:27:34 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/06/03 13:25:40 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/06/03 13:17:22 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/01 17:23:33 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/01 17:22:49 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/01 17:22:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/30 22:09:09 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/30 21:34:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 13:06:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 12:42:43 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:46:34 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:14:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:08:56 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:07:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 10:47:47 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 10:33:58 / modyfikacja wartości 
 • Sławomir Klimek / 2013/05/15 00:09:37 / nowa pozycja 
Wydruk