Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
e-mail Biura Obsługi Interesantów*  

Gospodarka odpadami 

Uwaga właściciele i zarządcy nieruchomości Gminy Miasto Szczecin! *

Odpady - nowe deklaracje w 2015 r. Kto powinien złożyć?

W styczniu 2015 r. część właścicieli, wyliczający opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.

Upływa właśnie okres 12 miesięcy od momentu, w którym większość właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie złożyło swoje poprzednie deklaracje w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.

Kto powinien złożyć nową deklarację? 6 tys. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie ww. 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2015. Obowiązek dotyczy nieruchomości wielorodzinnych (w ich przypadku deklaracje składają zarządcy), nieruchomości wielolokalowych bez zarządcy oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3

Kto nie musi składać deklaracji? Ponad 18 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, która ma opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji!

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numer infolinii:

91 435 11 98 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, na podstawie danych o ilości zużytej wody w okresie wybranym przez gminę, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* zgodnie z ustawą przez właścicieli nieruchomości - należy także rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Właściciele nieruchomości lokalowych w zabudowie wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie składają deklaracji. W ich imieniu uczynią to osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

 Serwis ecoszczecin.pl

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
  statystyka  STATYSTYKAcofnij  COFNIJdrukuj  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
ikona ZPORR