przejdź do treści

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki. Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.

udostępnił: , wytworzono: 2011/12/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2012/01/05 10:03:13
Lista poprzednich wersji:
  • Anna Tarnawska / 2012/01/05 10:03:13 / modyfikacja wartości 
  • Anna Tarnawska / 2011/12/13 14:54:26 / nowa pozycja 

Wydruk