przejdź do treści

Załatw Sprawę - ePUAP (ESP)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Profil Urzędu Miasta

Wsparcie użytkowników ePUAP

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2012/01/26, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/04/01 12:31:03
Lista poprzednich wersji:
 • Tomasz Czerniawski / 2016/04/01 12:31:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/04/01 10:36:22 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/04/01 09:56:13 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/02/26 11:31:57 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/02/26 11:31:18 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/02/26 10:48:41 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/02/26 10:48:01 / modyfikacja wartości 
 • Kamil Kubiś / 2013/09/24 11:29:18 / modyfikacja wartości 
 • Kamil Kubiś / 2013/09/24 11:18:10 / modyfikacja wartości 
 • Kamil Kubiś / 2013/09/24 11:16:57 / modyfikacja wartości 
 • Kamil Kubiś / 2013/09/24 10:58:21 / modyfikacja wartości 
 • Kamil Kubiś / 2013/09/24 10:53:18 / modyfikacja wartości 
 • Kamil Kubiś / 2013/09/24 10:48:11 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2012/08/06 10:50:30 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2012/08/06 10:48:56 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2012/08/06 10:45:58 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2012/08/02 15:00:43 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2012/08/02 10:35:13 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2012/08/02 10:33:52 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/27 14:16:22 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/27 14:05:38 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/27 13:58:11 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/27 13:46:35 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/27 13:40:12 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/27 12:58:37 / modyfikacja wartości 
 • Anna Tarnawska / 2012/01/27 09:06:41 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2012/01/26 19:26:08 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2012/01/26 18:29:24 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2012/01/26 18:28:38 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 15:23:52 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 15:18:53 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 15:17:41 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 15:16:46 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 15:03:55 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 15:02:17 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 14:54:57 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 14:54:22 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 14:40:59 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 14:35:32 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 14:11:29 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 13:48:04 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 13:41:05 / modyfikacja wartości 
 • EUrzadAdmin / 2012/01/26 13:32:19 / nowa pozycja 

Wydruk