przejdź do treści

Dowody osobiste

W Urzędzie Miasta Szczecin istnieje możliwość uzyskania informacji o dowodach osobistych wyprodukowanych przez Drukarnię Skarbową w Warszawie.

Ponadto informację o tym, czy dowód osobisty jest przygotowany do odbioru, można uzyskać pod numerami: Tel. 91 42 45 931 i Fax: 91 42 45 326 - mieszkańcy lewobrzeża Szczecina, Tel. 91 46 29 602, 91 46 29 603 i Fax: 91 46 29 601 - mieszkańcy prawobrzeża Szczecina, adresem e-mail: boi@um.szczecin.pl

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest przygotowany do odbioru, należy wpisać poniżej swój numer PESEL.

Podaj numer PESEL (11 cyfr):