Wydział Księgowości

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-IX
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2018.800 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych" (WKS-7).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk