przejdź do treści

Urząd Stanu Cywilnego

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XII
Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka.
 2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Szczecinem.
 3. Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w drodze decyzji, od której odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Sprawy załatwia się w pokoju 211a, tel. (91) 42 45 252 lub Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:45:14
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/10/25 11:45:14  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/09/11 11:47:57  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/07/31 10:11:12  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/02 10:20:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/03/02 09:08:36  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/04/06 09:53:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/04/06 09:48:34  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk