przejdź do treści

Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XLVIII
Przywrócenie cofniętych uprawnień

Podstawa prawna: art. 103 ust. 3 w związku z art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

WARUNKI PRZYWRÓCENIA UPRAWNIEŃ:

A. gdy powodem była utrata zdrowia przez kierowcę:

1.Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.

2.Załączniki:

 • orzeczenie lekarskie lub psychologiczne, w zależności z jakiego powodu cofnięto uprawnienia.
 • dowód wpłaty/przelewu opłaty ewidencyjnej.

3.Do wglądu:

 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

W przypadku cofnięcia powyżej roku dodatkowym warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę w celu ustalenia terminu na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego).

B. gdy powodem był negatywny wynik egzaminu po zatrzymaniu:

1.Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.

2.Do wglądu:

 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę w celu ustalenia terminu na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego).

II. OPŁATY:

1.Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.

2.Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:

a) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po pozytywnie zdanym egzaminie - od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/19, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/04/14 08:41:45
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 08:41:45  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/20 14:20:27  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/19 13:53:57  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/19 10:18:36  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk