Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCIV
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin” (BOI-45).
2. Załączniki:
• kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Miasto Szczecin).

II.OPŁATY:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:27:53
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:27:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/07 09:50:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/11/20 12:29:33  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:42:35  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/19 08:59:09  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2015/12/29 10:21:20  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 10:25:08  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk