Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CVIII
Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5, 6 oraz 7 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin” (BOI-62).
2. W zależności od rodzaju zmiany odpowiedni załącznik je potwierdzający (oryginały dokumentów do wglądu):
• dokument potwierdzający rodzaj dokonywanej zmiany.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Odbiór decyzji osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
3. Zgłoszenie organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:30:53
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:30:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/01/07 09:53:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2018/11/20 12:32:48  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:55:09  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/19 09:04:45  modyfikacja wartości 
Konrad Batogowski  2015/12/29 10:42:41  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/03 12:06:11  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk