Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXXVI
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i § 2 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o wydanie zaświadczenia” (BOI-19).

II. OPŁATY:

1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Opłata skarbowa:
◦ za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii).

VI. UWAGI:

1. Organ ma obowiązek wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Przed wydaniem zaświadczenia organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/10/08, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/04/14 09:22:47
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:22:47  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/10/08 09:12:45  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk