Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXV
Wydanie wtórnika legitymacji instruktora

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora” (BOI-87).

2. Załączniki:

a) fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (patrz pkt. VI. 2 UWAGI),
b) zniszczona legitymacja - w przypadku zniszczenia legitymacji w stopniu powodującym jej nieczytelność,
c) oświadczenie złożone na podstawie art. 233 kk - w przypadku kradzieży,
d) pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3. Do wglądu:
• oryginał prawa jazdy.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

2. Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
• bez nakrycia głowy,
• bez okularów z ciemnymi szkłami,
• głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem,
• równomiernie oświetlona twarz.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/10 09:58:25
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/04/10 09:58:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:35:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:38:09  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 10:25:23  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk