Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXIII
Szczecińska Karta Seniora

Podstawa prawna: uchwała nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852) z późn. zm. Zarządzenie Nr 36/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS)” (BOI-76).

2. Załączniki (do wglądu):
• aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5 cm) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
• w przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

II.OPŁATY:

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS) jest bezpłatne.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Karta przysługuje każdemu kto ukończył 65 lat i zamieszkuje w Szczecinie.
2. Karta jest ważna bezterminowo.
3. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/23 11:32:56
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2019/03/23 11:32:56  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 10:23:51  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/11/04 08:39:05  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk