Biuro Obsługi Interesantów

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LXX
Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)

Podstawa prawna: art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zgody na nadanie i wybicie numeru identyfikującego podwozie\nadwozie* wydanie tabliczki znamionowej zastępczej" (BOI-28).
 2. Załączniki:
  • właściwe dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np.: stwierdzenie stacji diagnostycznej, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego (w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona), zdjęcia, zaświadczenie z zakładów naprawczych, ocena z badania mechanoskopijnego Laboratorium Kryminalistyki KWP, itp.).
    
 3. Do wglądu:
  • polisa OC,
  • dokument tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji - 10,00 zł,
 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

 1. Po nabiciu numeru właściciel pojazdu zobowiązany jest zgłosić zmianę w ciągu 30 dni po przedłożeniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów. Zmiana numeru nadwozia wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego jeżeli jest to dowód foliowany nowej generacji a także przedłożenia tablic rejestracyjnych "białych" i karty pojazdu (jeżeli była wydana) zgodnie z procedurą zawartą w karcie informacyjnej BOI-XVIII.
 2. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/09/29, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/12/05 11:52:10
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2018/12/05 11:52:10  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/09/21 07:58:42  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/06/28 10:39:58  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 09:10:14  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/25 09:31:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/09/29 09:01:37  nowa pozycja 

Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk